Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Master thesis . 2018

Determination of Optimal Control and Corresponding Economical Cost for the Air Handling Unit Operation

Krištofić, David;
Closed Access
Croatian
Published: 20 Feb 2018
Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva.
Country: Croatia
Abstract
Nastojanjem smanjenja energijske potrošnje postavlja se pitanje uštede u sustavu grijanja, hlađenja i ventilacije. Razlog tome je velik udio energijske potrošnje istog sustava u zgradama koje po projekcijama uzimaju 40% utroška ukupne potrošnje energije. U ovom radu prikazano je modeliranje komponenata centralne jedinice za pripremu zraka i osiguravanje određenih upravljačkih veličina istog sustava. Modeliranje je potrebno kako bi se što vjernije u stvarnom sustavu mogao osmisliti pametan način upravljanja i potrošnje energije. Preko istih modela osiguravaju se određene upravljačke veličine zahtijevane od strane algoritma koji je zadužen za raspoređivanje poslova na takav način da se za zahtijevane parametre temperature i kvalitete zraka utroši najmanje energije ili novca. The pursuit of reducing energy consumption involves the issue of savings in heating, cooling and ventilation systems. The reason for this is a large share of energy consumption of the same system in buildings that takes 40% of total energy consumption. This paper presents the modeling of the components of the central unit for air preparation and securing certain control variables of the same system. Modeling is needed in order to be as realistic as possible to devise a smart way of managing and consuming energy. The same models provide certain control variables required by the algorithm responsible for scheduling jobs in such a way that for the required quantities of temperature and air quality the whole system spends minimum amount of energy or money.
Subjects

HVAC, AHU, Toplinski model grijača, Toplinski model hladnjaka, Energijsko modeliranje, Upravljanje, Thermal Model of Heater, Thermal Model of Cooler, Energy Modeling, Control, TEHNIČKE ZNANOSTI. Elektrotehnika., TECHNICAL SCIENCES. Electrical Engineering.

Related Organizations
Related to Research communities
Energy Research
Download from
moresidebar