Filters (1)
Filters

Energy Research Turkish

Filters

Energy Research Turkish

The following results are related to Energy Research. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
273 research outcomes, page 1 of 14
 • publication . Doctoral thesis . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kırtepe, Erhan;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bu tez çalışması kapsamında, Isı Pompalı-Fotovoltaik/Termal (IP-PV/T) bütünleşik sistemin tasarımı, kurulumu ve deneysel analizi gerçekleştirilmiştir. Bu sistem elektrik üretimi, hacim ısıtma, hacim soğutma ve kullanım amaçlı sıcak su depolama gibi birçok işlevi yapabil...

 • publication . Conference object . 2013
  Closed Access Turkish
  Authors:
  Aldirmaz S.; Saynak U.; Karabayir O.; Coşkun A.F.; Serim H.; Karahan Ş.; Ünal M.; Bati B.; Bati Ö.; Alper Çolak M.; ...

  As one of the renewable energy sources, wind energy has received great attention in Turkey as in the rest of the world in t he last decade. Despite o f t his t rend, t here is an increasing number of assessment reports stating the impact of wind farms on the performance...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hüseyin Yağli; Yıldız Koç;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Osman SAĞDIÇ

  Dünyada ilerleyen teknolojiye paralel olarak enerjiye duyulan ihtiyaçta giderek artmaktadır. Güneş enerjisi, yenilenebilir olması ve çevreyi tehdit eden unsurları minimum seviyelere çekmesi bakımından enerji üretiminde ön plana çıkmaktadır. Güneş enerji sistemi kurulurk...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Işılar, Özer;
  Publisher: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  In this study, three new perylene dicarboxylic acid anhydride (PMA) derivatives for dye-sensitized solar cells were synthesized and characterized. Perylene derivatives including high molar absorption coefficient and quantum yield present the significant advantages to us...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Turkish
  Authors:
  Zıraman, Nurullah Nazım;
  Publisher: Ege Üniversitesi

  Savonius rüzgar türbinlerinin ulaşabileceği en büyük güç faktörü değeri, literatürde tartışmalıdır. Bu çalışma, bu tartışmaya son verebilmek amacı ile yapılmıştır. Bu amaç için, bu çalışmada, güç faktörü değerleri, öncelikle analitik olarak hesaplanmış, daha sonra da se...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sarıbaş, Emrah;
  Publisher: Niğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

  With the acceleration of economic growth in our country, there is a significant increase in energy consumption. The main objective in energy supply is to provide reliable, cheap and qualified energy in time in order to support economical and social development in a heal...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karaca, Celal;
  Publisher: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Enerji üretimi ve enerji kaynaklarına sahip olma konusu, geçmişten günümüze toplumlarının en önemli meselelerinden biridir. Dünya devletleri enerji kaynaklarını elde etmek için birbirleriyle yarışmaktadırlar. Dünyadaki temel enerji ihtiyaçlarının dörtte üçünü karşılayan...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Erat, Abdurrahim;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Isı ve ışık kaynağı olarak güneş enerjisi tükenemeyen bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Fotovoltaik güneş panelleri aracılığıyla güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülmekte ve bu alanda oluşturulan tasarım projeleri verim yönü üzerindearaştırmlar yapılmaktadır...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Arslan, Melike;
  Publisher: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  TEZ10026 Tez (Yüksek Lisans) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2014. Kaynakça (s. 31-32) var. xi, 33 s. : res. (bzs. rnk.), tablo ; 29 cm. Bu çalışmada, ısı depolama materyali olarak su kullanılarak, duyulur ısı depolama yöntemi ile kısa süreli (gündüzden-geceye) ısı dep...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Turkish
  Authors:
  Şanlı, Görkem;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Ülkelerin çoğu enerji ihtiyaçlarını birincil kaynaklar olarak adlandırılan petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil kaynakları kullanarak elde ederler. Bu kaynakların kullanılması sonucu oluşan emisyonlar çevre kirliliğinin yanı sıra küresel ısınmaya neden olmaktadır. Bu kay...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Düzenli, Mert;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının hibrit uygulamaları üzerinde önemle durulmaktadır. Bunun içindir ki bu çalışma kapsamında gerektiğinde şebeke elektriğine ve doğalgaza ihtiyaç duymadan, gerekli bütün elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacının yenilenebilir kaynakl...

 • publication . Conference object . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kandilli, İsmet; Karakaş, Ercüment; Kuncan, Melih;
  Publisher: 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17)

  Today, many systems are being used by producing solar panels with alternative energy sources. Thanks to the solar panels, the environmentally friendly boat is designed to produce its own energy and not pollute the environment. In conventional fuel-based boat models, env...

 • publication . Doctoral thesis . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gülersoy, Tevfik;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bu tez çalışmasında, mikrodenetleyici tabanlı SPWM modüleli, şebeke bağlantılı tek fazlı bir evirici tasarımı anlatılmaktadır. Evirici çıkışında istenen genlik ve frekansta bir alternatif akım üretilmektedir. Günümüzde eviriciler, güç kaynaklarının en önemli mekanizması...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çınar, Turgut;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Artan enerji maliyetleri nedeniyle tekstil sektörü de dahil olmak üzere bütün sanayi kollarında enerji tasarrufu konusu en çok üzerinde durulan konulardan biri olmuştur. Petrol varil fiyatlarında sürekli artış görülmesi ve enerji kaynaklarının güvenirliğinin azalması ne...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Saray, Esin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Günümüzde enerji tüketiminin artması, fosil enerji kaynaklarının tükenme ihtimalinin bulunması ve çevreye verdikleri zararlar insanoğlunu alternatif enerji kaynakları üretmeye itmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, güneş enerji...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kutluca, Murat;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü

  Alternatif enerji kaynaklarının kullanılmaya başlamasıyla elde edilecek avantajlardan bir kısmını sıraladığımızda; yerli kaynaklara öncelik verilmesi, dışarıdan alınan yakıtların azalması, yerli üretimle birlikte gerçekleşecek istihdamın artması aklımıza ilk gelenler ol...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Öztürk, Ömer Ahmet;
  Publisher: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

  YÖK Tez No: 586871 Enerji verimliliği, enerji kullanımını azaltarak, daha az enerji ile aynı işi yapabilme metodu olarak tanımlanabilir. Enerji verimliliği alanında yapılan çalışmalar, ekonomik faydalarının yanı sıra sera gazı salınımlarının azaltılmasında oynadığı kili...

 • publication . Doctoral thesis . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  İncekara, Çetin Önder;
  Publisher: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  TEZ11820 Tez (Doktora) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2017. Kaynakça (s. 373-388) var. xxvi, 436 s. : res. (bzs. rnk.), tablo ; 29 cm. Enerji ve enerji politikaları ülkelerin refah seviyesini, sürdürülebilir kalkınmasını ve ülkelerin gelişmişlik seviyelerini belirleye...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Alkan, Özge;
  Publisher: Düzce Üniversitesi

  YÖK Tez No: 495475 Rüzgar ve fotovoltaik santrallerinde gün öncesi, ne kadar elektrik enerjisi üreteceğinin doğru tahmin edilmesi arz - talep dengesinin korunması için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada meteorolojik verilerin de dikkate alınması ile rüzgar ve fotovol...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Uçar, Setenay;
  Publisher: İstanbul Arel Üniversitesi

  ...

273 research outcomes, page 1 of 14