The following results are related to Energy Research. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
115 research outcomes, page 1 of 6
 • publication . Report . Book . 1990
  Restricted Finnish
  Authors:
  Koponen, Pekka;
  Publisher: VTT Technical Research Centre of Finland

  Raportissa kartoitetaan tietämystekniikan sovellusten ja välineiden tilannetta keväällä 1989 Suomen perusmetalliteollisuuden yritysten kannalta. Ensin tarkastellaan kokemuksia ja sitten kartoitetaan välineitä sekä niihin kohdistuvia vaatimuksia. Menetelmistä on tarkoitu...

 • other research product . 2019
  Open Access Finnish
  Authors:
  Hyyryläinen, Miska;

  Tässä diplomityössä tehdään vesivoimalaitoksen turbiini-generaattoriakselin roottoridynamiikka-analyysi. Vesivoimalaitosakselista tehdään kolme FEM-laskentamallia eri mallintamistavoilla. Tämän diplomityön tavoitteena on laskennallisesti varmentaa analysoitavan vesivoim...

 • publication . Book . 2007
  Open Access Finnish
  Authors:
  Holttinen, Hannele;
  Publisher: VTT Technical Research Centre of Finland

  Vuonna 2006 Suomen sähköverkkoon syötettiin 153 GWh tuulivoimalla tuotettua sähköä, mikä vastaa noin 0,2 %:a Suomen vuoden 2006 sähkönkulutuksesta. Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 86 MW vuoden 2006 lopussa (96 laitosta). Uutta kapasiteettia rakennettiin 4 MW (2 laitos...

 • publication . Report . Book . 1986
  Restricted Finnish
  Authors:
  Siro, Heikki; Kantojärvi, Kalevi;
  Publisher: VTT Technical Research Centre of Finland

  Tutkitaan rivitaloon rakennettua betonista ontelolaattavälipohjaa lämmön varaajana johtamalla lämmitetty ilma huoneistoon laataston ristikkäin kulkevia onteloita pitkin. Ilmalämmityksen lisäksi huoneistoissa on myös patterilämmitysjärjestelmä sekä varaava takka. Kutakin...

 • other research product . 2000
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Laukkanen, Pasi;

  Diplomityössä kehitetään Savonlinnan kaupungin kaukolämmöntuotantoa ja kaukolämpöverkon käyttöä muuttuneessa ajotilanteessa. Muuttunut tilanne syntyy, kun Savonlinnaan rakennetaan uusi lämmitysvoimalaitos. Kaukolämpöverkkoa yhdistetään samanaikaisesti viidestä erillises...

 • publication . Report . Book . 1990
  Restricted Finnish
  Authors:
  Ritola, Jouko;
  Publisher: VTT Technical Research Centre of Finland

  Tutkimus koskee Kemira Oy:n Oulun tehtailla sijaitsevan, tilavuudeltaan 190 000 m3:n teollisuusbensiiniluolaston muuttamista lämpövarastoksi. Teollisuusbensiinin varastointi on käynyt tarpeettomaksi, kun ammoniakin valmistuksessa on alettu käyttää muita raaka-aineita, n...

 • other research product . 2014
  Open Access Finnish
  Authors:
  Koivuniemi, Antti;

  Diplomityön tavoitteena oli tutkia Etelä-Savon Energialle soveltuvan kaukolämpöakun käyttömahdollisuuksia, optimaalista kokoa, sopivinta prosessikytkentää ja investoinnin kannattavuutta. Teoriaosassa käsitellään kirjallisuuden perusteella lämmönvarastoinnin teoriaa sekä...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Nuutinen, Toni;

  Tässä työssä tutkittiin joustavan materiaalin käyttömahdollisuutta tuuliturbiinin siivissä. Työssä tutustuttiin lyhyesti tuuliturbiineihin, tuulivoiman historiaan ja sen tulevaisuuteen. Testiturbiineina toimivat Solidworks-ohjelmistolla piirretyt ja 3D-tulostimella tulo...

 • other research product . 2012
  Open Access Finnish
  Authors:
  Bastman, Lauri; Haario, Mikko;

  Työssä luodaan katsaus tuulivoiman käyttöön historiassa sekä tuulivoiman hyödyntämiseen sähköntuotantoon nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi esitellään modernin kolmilapaisen tuuliturbiinin tekniikkaa. Työssä tarkastellaan kolmen suuren tuulivoimaloita valmistavien y...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Porkola, Aleksi;

  Uusiutuvien sähköntuotantomuotojen lisääntyessä sähköntuotanto on yhä vaihtelevampaa, ja tuotetun sähkön varastoiminen ei ole vielä kustannustehokasta. Samalla suuri osa energiantarpeesta on lämpöä, jota tuotetaan usein polttamalla fossiilisia polttoaineita. Varastoimal...

 • other research product . 2000
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Hakola, Tiia;

  Tässä diplomityössä selvitetään teollisen mittakaavan merituulipuistojen taloudellisia ja osin myös teknisiä rakentamisedellytyksiä Kokkolan seudun rannikolla. Lisäksi työssä tarkastellaan erilaisten tukitoimien vaikutusta tuulivoiman kannattavuuteen sekä selvitetään ly...

 • publication . Report . 1997
  Finnish
  Authors:
  Kouhia, Ilpo; Nieminen, Jyri;
  Publisher: VTT Technical Research Centre of Finland

  IEA5-aurinkotalo on Suomen kohde kansainvälisissä IEA-yhteistyöprojekteissa TASK 13 ja TASK 16. Talohankkeen tavoitteena oli toteuttaa mahdollisimman vähän ostettua energiaa kuluttava matalaenergiapientalo nykyistä kaupallista tai ainakin prototyyppitasolla olevaa tekni...

 • publication . Report . Book . 2015
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Honkatukia, Juha; Koljonen, Tiina; Laturi, Jani; Lintunen, Jussi; Pohjola, Johanna; Uusivuori; Jussi; Ekholm, Tommi;
  Publisher: Valtioneuvosto, Helsinki
 • publication . Book . 2013
  Open Access Finnish
  Authors:
  Turkia, Ville; Holttinen, Hannele;
  Publisher: VTT Technical Research Centre of Finland

  Vuonna 2011 Suomen sähköverkkoon syötettiin 481 GWh tuulivoimalla tuotettua sähköä, mikä vastaa noin 0,6 %:a Suomen sähkönkulutuksesta. Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 199 MW vuoden 2011 lopussa (131 laitosta). Uutta kapasiteettia rakennettiin 1,75 MW (2 laitosta). Kä...

 • publication . Book . Report . 1993
  Restricted Finnish
  Authors:
  Aho, Ilari; Xu, Mingzhe;
  Publisher: VTT Technical Research Centre of Finland

  Raportissa luodaan yleiskatsaus optimisäätöteorian perusteisiin ja yleisiin matemaattisiin menetelmiin sekä esitetään esimerkkejä teorian soveltamisesta rakennusten lämmityksen ohjaukseen. Optimisäätöongelmiin sovellettavista matemaattisista menetelmistä tärkeimpiä ovat...

 • publication . Book . 2014
  Open Access Finnish
  Authors:
  Lindfors, Anders; Riihelä, Aku; Aarva, Antti; Latikka, Jenni; Kotro, Janne;
  Publisher: Ilmatieteen laitos
 • publication . Book . 1993
  Restricted Finnish
  Authors:
  Kekkonen, Veikko; Kärkkäinen, Seppo;
  Publisher: VTT Technical Research Centre of Finland

  Julkaisun tarkoituksena on antaa havainnollinen yleiskuva VTT:n tutkimusohjelman "Energia ja ympäristö prosessiteollisuudessa" tuloksista. Tutkimusohjelman yleiskatsauksen lisäksi julkaisuun on koottu seitsemän esitystä ohjelman kolmesta asiakokonaisuudesta. Energiapros...

 • publication . Report . Book . 1991
  Restricted Finnish
  Authors:
  Halonen, Olli;
  Publisher: VTT Technical Research Centre of Finland

  Kemira Oy:n Oulun tehtailla syntyy hukkalämpöä vuodessa noin 10 MW:n teholla. Hukkalämmön varastointiin on suunniteltu vanhaa 190 000 m3:n teollisuusbensiinivarastoa. Kalliovarasto on ollut käyttämättömänä ja täyttynyt pohjavedellä. Varastoa on suunniteltu käytettäväksi...

 • other research product . 2008
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Mäkitalo, Ilkka;

  Euroopan Unionin asettamat tavoitteet uusiutuvien energialähteiden lisäämiselle sähköntuotannossa ovat johtamassa tuulivoimalla tuotetun sähkön merkittävään kasvamiseen. Suomeenkin suunnitellaan suuria, useista kymmenistä tuulivoimaloista koostuvia tuulivoimapuistoja ni...

 • other research product . 2004
  Open Access Finnish
  Authors:
  Auvinen, Janne;

  Diplomityön tavoitteena oli kehittää oikeudenmukainen keino lämmönkulutuksen osastokohtaisen jaolle, sekä löytää lämmönkäytön tehostamismahdollisuuksia Stora Enson Summan tehtailta. Työ liittyi osana Summan tehtaille tehtyyn energiakatselmukseen. Todenmukainen lämmöntuo...

115 research outcomes, page 1 of 6