Filters (1)
Filters

Energy Research SI

Filters

Energy Research SI

The following results are related to Energy Research. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
310 research outcomes, page 1 of 16
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Reberšak, Iztok;
  Publisher: I. Reberšak

  V diplomskem delu smo analizirali vetrovne razmere za postavitev vetrne elektrarne v Lepi Njivi. V uvodnih poglavjih je opisana zgodovina postavitev vetrnih elektrarn in sestavni deli vetrnic. Na osnovi meritev vetra smo izbrali najprimernejši vetrni sistem. Predstavili...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  GRABNER, KAROL;

  V magistrskem delu je predstavljena metoda 3D obravnave elektromagnetnega polja visokonapetostnih nadzemnih vodov, s katero se, bolj kot kadarkoli prej, v treh dimenzijah približamo dejanskemu območju preseganja mejnih vrednosti. Metoda združuje uporabo modeliranja nadz...

 • publication . Article . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Marko Berginc; Boštjan Glažar; Marko Topič;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Association for Applied Solar Energy, Elsevier

  Abstract This paper describes how to select a passive load which would the most accurately follow the maximum-power-point (MPP) of small laboratory size solar cells installed outdoors in Central Europe. Either resistor or diode type of passive load have been used as a l...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  UŠAJ, IGOR;

  S pomočjo dveh računskih metod smo analizirali, s kolikšno močjo bi obratovale ter koliko električne energije bi proizvedle določene vetrne turbine podjetja Enercon na izbranih mestih v Vipavski dolini. Izračune povprečnih moči smo v nadaljevanju opravili za vetrne turb...

 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Samuel Simon Araya; Sobi Thomas; Andrej Lotrič; Simon Lennart Sahlin; Vincenzo Liso; Søren Juhl Andreasen;
  Publisher: Molecular Diversity Preservation International
  Project: EC | ASCEND (893919)

  In this paper, we experimentally investigated two high temperature polymer electrolyte membrane fuel cell (HT-PEMFC) stacks for their response to the presence of reformate impurities in an anode gas stream. The investigation was aimed at characterizing the effects of re...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Bitenc, Janez;
  Publisher: J. Bitenc

  V diplomskem delu je predstavljena primerjava tokovnih razmer pri obtekanju zraka okoli dvodimenzionalnega profila NACA 4421 z zaprtim izstopnim robom (običajna oblika profila) in novo obliko lopatice z odprtim izstopnim robom. Preračun je bil narejen s programskim pake...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Marentič, Tim;
  Publisher: T. Marentič

  Podnebne spremembe so postale eden ključnih problemov sodobne družbe, zato se pričenja uvajanje okoljskih standardov, ki celotno gospodarsko panogo silijo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje. Največji mejnik, ki podjetja in države nagovarja k uporabi obn...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Žagar, Katarina;
  Publisher: K. Žagar

  V diplomskem delu je predstavljeno načrtovanje sistema ogrevanja stanovanjske hiše s sočasno proizvodnjo električne energije. Sistem deluje na osnovi organskega Rankinovega procesa. Uporabljeni so trije obnovljivi viri energije, ki so na voljo na področju Šaleške doline...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Zalar, Teo;
  Publisher: T. Zalar
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Holer, David;
  Publisher: D. Holer

  V današnjem svetu se vse več ljudi zaveda pomena alternativnih virov energije, predvsem sončne energije, zato smo v okviru diplomske naloge predstavili sledilni solarni sistem, ki zagotavlja optimalno lego solarnih panelov ob vsakem času. Najprej smo raziskali že obstoj...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  SULJANOVIĆ, ANES;

  Vetrna energija danes zadovoljuje manj kot odstotek svetovnih energetskih potreb, vendar je med najhitreje rastočimi panogami za proizvodnjo električne energije. Bistvena prednost obnovljivih virov energije je v tem, da prispevajo k zmanjševanju toplogrednih plinov in n...

 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kokot, Gregor;
  Publisher: G. Kokot

  Pridobivanje električne energije iz energije sončnega sevanja je v današnjem razvitem svetu stalnica. Zaradi vedno večje ekološke osveščenosti, kratke energijske odplačilne dobe in hitrega tehnološkega razvoja doživlja fotovoltaika, kot relativno mlada veda, v zadnjih l...

 • publication . Article . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Marvin Masche; Lucia Ianniciello; Jaka Tušek; Kurt Engelbrecht;
  Persistent Identifiers
  Project: EC | RES4BUILD (814865)

  Caloric cooling relies on reversible temperature changes in solids driven by an externally applied field, such as a magnetic field, electric field, uniaxial stress or hydrostatic pressure. Materials exhibiting such a solid-state caloric effect may provide the basis for ...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2011
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Burkelc, Davor;
  Publisher: D. Burkelc

  Namen diplomskega dela je statična in dinamična analiza stebra vetrne elektrarne. Gre za energetski objekt moči 1 MW. Glavna nosilna konstrukcija je stožec spremenljivega prereza iz konstantne debeline pločevine. Višina stebra znaša 65 m. Steber je sidran na temelju s s...

 • publication . Conference object . Book . 2017
  Open Access
  Authors:
  Jurij Krope; Abdul-Ghani Olabi; Darko Goričanec; Stanislav Božičnik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Maribor Press

  The 10th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection – SEEP 2017 was organised on June 27th – 30th 2017 in Bled, Slovenia, by: • Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, University of Maribor, Slovenia, • University of the West of S...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Senica, Alenka;

  Za enostavnejši prehod iz fosilnih goriv na obnovljive vire energije in s tem nizkoogljično družbo potrebujemo zanesljive napovedi o hitrosti in moči vetra, obsevanosti oziroma moči sončnega sevanja. Te napovedi omogočajo načrtovanje obratovanja vetrnih, sončnih ali kom...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Oblak, Tanja;
  Publisher: T. Oblak
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Brelih, Marjan;

  Magistrsko delo obravnava dve informacijski prototipni rešitvi ELTEC DataWatch in ELTEC EnergyWatch, ki sta namenjeni podpori procesu celovitega energetskega upravljanja in pomagata dosegati optimalne rezultate pri pogodbenem zagotavljanju prihrankov. Ker celovitega ene...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Jan, Aleks;
  Publisher: A. Jan
 • other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access English
  Authors:
  Stevanović, Sanja; Pucar, Mila;
310 research outcomes, page 1 of 16