search
Include:
The following results are related to Energy Research. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
5,865 Research products, page 1 of 587

 • Energy Research
 • Turkish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Çerkez, İdris;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
  Country: Turkey

  Bu çalısmada kolloidal silika dispersiyonunun farklı gramajlardaki dokusuz yüzeytela malzemesinin enerji yutumuna olan etkisi arastırılmıstır. Bu amaçla; üç farklıgramajdaki(18, 28 ve 45 g/m2) tela malzemeleri bes farklı konsantrasyondaki (0,20, 30,40 ve 50 g/l) silika ...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Işik, İsa;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü

  Arıtma çamurlarının çürütülmesi bunun yanında organik atıklarla enerji geri kazanım oranın artırılması amacıyla Baltalimanı Atıksu Arıtma Tesisi deşarjından alınan ön arıtmaya tabi tutulmuş atıksu, pilot ölçekli yüksek hızlı aktif çamur sisteminde arıtılmıştır. Oluşan f...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Şahin Ören, Tuba;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Turizm, ekonomik, sosyal, kültürel birçok yöne sahip olan bir endüstri olarak ifade edilmektedir. Özellikle son yıllarda sosyal ve ekonomik boyutunun ön plana çıkmasıyla birlikte uluslararası önemini de giderek arttırdığı tespit edilmiştir. Turizmin sosyal ve ekonomik b...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Aydın, İbrahim;
  Country: Turkey

  Günümüzde sanayileşmeye bağlı olarak enerji temel ihtiyaç haline gelmiştir. Kullanımının yaygınlaşması ile tüketimi de oldukça artmıştır. Ancak, enerjinin elde edildiği fosil yakıtların tükenebilir olması ve çevre kirliliğine neden olması, alternatif enerji kaynaklarını...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Darende, Pınar;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
  Country: Turkey

  The need for energy resources increases rapidly depend on industrial developments, technological developments and population growth. In this context, the energy needs of Turkey especially electricity and heating, will eventually increase in the next years since Turkey i...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Öztürk, Özgür;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü

  Enerji ihtiyacının ve çevresel sorunların artması buna karsın kaynakların hızla tükenmesinedeniyle ortaya çıkan alternatif enerji kaynakları arayısının en gerçekçi seçeneklerinden biribiyodizel teknolojisidir.Özellikle mevcut motor teknolojisinde köklü degisikliklere ge...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Güneş, Gül;
  Publisher: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
  Country: Turkey

  Konaklama, turizmin en temel bileşenlerindendir. Ancak her sektörde olduğu gibi konaklama sektörü de iyi yönetilmediğinde çevre üzerinde olumsuz etkiler ortaya koymaktadır. Günümüzde tüm dünyada çevre dostu uygulamalara olan eğilim giderek artmaktadır. Bu doğrultuda öze...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Millad, Mohamed Alageli M;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü

  Fotovoltaik sistem, çok önemli yenilenebilir enerji uygulamalarındanbiridir. Çevrede oluşabilecek zararı arttıran herhangi bir gürültü, kimyasal etki ya da sera gazı emisyonuna sebep olmadan, güneş ışığından elektrik üretir. Türkiye, enerji gereksinimini karşılamak ve u...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Öztürk, Sibel;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü

  NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİ TİP NÜKLEER REAKTÖRLER ÖZET Dünya nüfusunun hızla artması, beraberinde elektrik sıkıntısı meselesini getirmiştir. Bu da ülkelerin enerji kaynaklarını tekrar gözden geçirmelerini, yeni kaynakların araştırılmasını ve geliş...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Ertekin, Pelin;
  Publisher: Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Son yıllarda artan çevre sorunları ile bireyler, günlük tüketim faaliyetlerinin doğa üzerindeki etkisini sorgulamaya başlamışlardır. Bireylerin doğaya yaptığı baskının boyutu, karbon ayak izi kavramının ortaya çıkışıyla daha da ölçülebilir bir nitelik kazanmıştır. Bu ba...