search
Include:
The following results are related to Energy Research. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
6,298 Research products, page 1 of 630

 • Energy Research
 • Dutch; Flemish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Restricted Dutch; Flemish
  Authors: 
  Tempelman, Daisy G.; van den Berg, Charis;

  In dit artikel wordt kort ingegaan op de Warmtewet 2014 en uitgebreider ingegaan op de herziening van 2018 en de toekomstige wijzigingen in het kader van de energietransitie. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de verplichtingen voor lokale overheden die voortvloe...

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Meijerink, G.W.; Roza, P.; Berkum, van, S.;
  Publisher: LEI Wageningen UR

  Deze studie voor het Vlaamse ministerie van Landbouw en Visserij belicht de economische, sociale en ecologische gevolgen van agrarische handel van België met ontwikkelingslanden. Het onderzoek spitst zich toe op een vijftal producten (banaan, cacao, koffie, soja en thee...

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Klijn, J.A.; Slingerland, M.A.; Rabbinge, R.;
  Publisher: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu

  Discussies over de inhoud, de meervoudige maatschappelijke betekenis en de toekomst van de landbouw in Nederland en Europa worden gefrustreerd door verschil in definities, gebrek aan feiten en cijfers, en door veelal impliciete ideologieën en onvolledige of weinig plaus...

 • Publication . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2006
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Thomassen, M.A.; Boer, de, I.J.M.; Smits, M.C.J.; Iepema, G.;

  Geïmporteerde grondstoffen en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen bepalen een aanzienlijk deel van de totale milieubelasting van de Nederlandse melkveehouderij. Dit blijkt uit onderzoek aan groepen bedrijven in Koeien & Kansen en Bioveem. Mengvoer is een ‘hotspot’. ...

 • Publication . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2009
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Dueck, T.A.;

  Led-verlichting kan energie besparen, maar zorgt ook voor een ander kasklimaat. Het licht geeft namelijk minder warmte af dan de reguliere assimilatielampen, warmte waarmee de tuinders rekening houden. Ook het sturen van de plantontwikkeling is anders met leds. Tuinders...

 • Publication . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2005
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Boone, J.A.;

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij veel ondernemers op de agenda. Helaas leert de praktijk dat nogal wat ondernemers niet goed weten hoe ze hieraan invulling kunnen geven. Om ondernemers in de agribusiness daarbij te helpen, heeft het LEI een instrum...

 • Publication . Article . 2016
  Restricted Dutch; Flemish
  Country: Netherlands
 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  ZhongXiang Zhang;
  Project: NWO | Development of human skin... (2300181128)

  The Kyoto Protocol is the first international environmental agreement that sets legally binding greenhouse gas emissions targets and timetables for Annex I countries. It incorporates emissions trading, joint implementation and the clean development mechanism. Because ea...

 • Publication . Report . 2003
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Breure, A.M.; Rutgers, M.; Bloem, J.; Brussaard, L.; Didden, W.A.M.; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.; Mulder, C.; Schouten, A.J.; Wijnen, van, H.J.;
  Publisher: RIVM

  In dit rapport wordt beschreven wat ecologische kwaliteit van bodem is, en op welke wijze deze gekwantificeerd kan worden. In bodem vinden een groot aantal processen plaats, die van belang zijn voor de mens (nutsfuncties), omdat ze bijdragen aan bijvoorbeeld de voedselv...

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Goossens, H.C.E.M.; Ruijs, M.N.A.; Vermeulen, P.C.M.; Breuer, J.J.G.; Zwart, de, H.F.; Jasperse, H.C.; Kaay, van der, W.;
  Publisher: Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente [etc.]